Què és la Teràpia Crani-Sacral?

Terapia Cráneo-sacral

Teràpia Crani-Sacral

La Teràpia Crani-Sacral (T.C.S.), és un suau i profund treball corporal que ajuda a restablir l’equilibri psicosomàtic del cos.

Ho podem descriure com un Sistema Fisiològic, perquè està dotat d’una activitat rítmica pròpia que es manté per a tota la vida en tots els éssers humans i, probablement en tots els éssers vertebrats.

Està compost per: l’encèfal, les meninges (duramàter, aracnoides i piamàter); el Líquid Cefaloraquidi (L.C.R.), que recorre l’encèfal i la medul·la espinal; el sacre, que té moviment sincrònic amb la base del crani; les estructures internes del cervell i totes aquelles que ens ajuden a filtrar i a reabsorbir el Líquid Cefaloraquidi (L.C.R.).

El Dr. Upledger parteix del principi cranial del bisellat de la sutures (mitjans d’unió entre els ossos del crani), que li permet la motilitat intrínseca al Sistema Nerviós Central (S.N.C.), mitjançant la fluctuació del Líquid Cefaloraquidi (L.C.R.), que transmet moviment a través de les Membranes de Tensió Recíproca i per mitjà de la duramàter inserida en el sacre, que ho promou a la resta del cos.

El Sistema Crani-Sacral (S.C.) en estar íntimament relacionat amb el Sistema Nerviós Central (S.N.C.), ens permet atendre al Sistema Neuromuscular (S.N.), i al Sistema Endocrí (S.E.), alliberant els bloquejos que apareguin en els teixits corporals, d’una manera no invasiva i respectuosa.

És important generar i mantenir en les persones aquest moviment de flexo/extensió en la volta del crani, i poder-ho transmetre amb força, amplitud i simetria a la resta del cos, així com comprendre que l’absència d’aquest moviment és la causa de moltes alteracions en el cos humà, i que, amb ajuda de manipulacions molt suaus es pot corregir.

Hombre Mayor
Maria Y Mujer Mayor
Niño Terapia
Pies
Vision1